[{"make":"31","make_name":"Hyundai"},{"make":"35","make_name":"Jeep"},{"make":"26","make_name":"Ford"},{"make":"65","make_name":"Toyota"},{"make":"45","make_name":"Mercedes-Benz"},{"make":"29","make_name":"Honda"},{"make":"36","make_name":"Kia"},{"make":"21","make_name":"Dodge"},{"make":"67","make_name":"Volkswagen"},{"make":"68","make_name":"Volvo"},{"make":"76","make_name":"Mini"},{"make":"49","make_name":"Nissan"},{"make":"14","make_name":"Chevrolet"}]
2015 Nissan Sentra 4dr Sdn I4 CVT SV
$5,995

2015 Nissan Sentra 4dr Sdn I4 CVT SV

ID 24025 3N1AB7AP7FY377185 154,644 miles
0